درباره ما

سامانه 5044 یکی از زیرمجموعه های تجاری هولدینگ کارآفرینان تجارت راه ایرانیان به منظور ارائه خدمات نوین و بیشتر به بازاریابانش در سال 1396 شروع به فعالیت نمود . اما به دلیل دیدگاه بلند پروازانه مدیرانش در ابتدای شکل گیری، خدماتی همگانی را راه اندازی کرد که این به نوبه خود گامی بلند در پیشگامی صنعت الکترونیک را هرچه بیشتر و بیشتر تثبیت می کند. تلفیق فروش مستقیم و تبلیغات اینترنتی در ابتدای امر نوآورانه و خلاقانه اما در دیدگاهی وسیع تر سودآوری را القا می کند که هم از یک سو برای صاحبان کالا و خدمات توجیه اقتصادی داشته باشد و از سویی دیگر خریداران نیز به سود بالاتری دست یابند .

فارغ از هرگونه بزرگ نمایی، سامانه 5044 متشکل از متخصصان و کارشناسان و هیئت مدیره کارآفرینان تجارت راه ایرانیان است .